Vragen en antwoorden ALV 25 november.

16 november 2020

Onze dochter is lid van Scopias en wij ontvingen een uitnodiging voor de jaarvergadering. De vorige jaarvergadering heeft mijn man als toehoorder bijgewoond, maar dit jaar is alles anders natuurlijk. Wat niet verandert is dat er belangrijke beslissingen worden genomen die alle leden aangaan en waar zo nodig over gestemd dient te worden. Over dit besluitvormende proces heb ik een aantal vragen.

Hoe voorzien de statuten/regels binnen Scopias in deze besluitvorming?

  • Wie heeft er stemrecht, en voorzien de statuten in stemrecht voor minderjarigen?

De statuten bepalen dat leden in de leeftijd tot en met 14 jaar niet zelf kunnen stemmen, wel via hun wettelijke vertegenwoordiger (ouders/ verzorgers).

  • Is er een minimale opkomst van de leden nodig om in de vergadering besluiten te kunnen nemen?

De statuten bevatten geen bepalingen over een minimale opkomst, de vergadering kan dus besluiten onafhankelijk van het aantal aanwezige leden.

Hoe ga je hiermee om in een digitale omgeving? Hoe waarborg je een anonieme stemming als dit aan de orde is, of hoe stel je vast dat alleen stemgerechtigden hun hand opsteken als je op die manier tot stemming komt?

Alleen bij stemmingen over personen wordt er schriftelijk gestemd, verder mondeling (in de praktijk bij handopsteken). In een Microsoft Teams-omgeving is handopsteken mogelijk, tevens is zichtbaar wie zijn hand opsteekt, zodat stemgerechtigdheid vastgesteld kan worden 

1) Waarom uitgerekend volgend jaar de contributie flink willen verhogen?
Door omstandigheden, coronamaatregelen en baanrenovatie, hebben wij in 2020 niet kunnen trainen zoals andere jaren wel het geval was. Ook hebben wij om diezelfde reden niet optimaal gebruik kunnen maken van de accommodatie.

Het is helaas noodzakelijk dit nu toch te doen, de exploitatiebegroting van de club is ook met deze verhoging nog niet sluitend, de prijzen zijn over de hele lijn gestegen. We hebben het geld dus nodig om te kunnen blijven doen wat we nu doen. 

2) Is de contributie verhoging éénmalig?

Gaat de contributie vanaf 2022 met het prijsindexcijfer omhoog, met 2021 als nieuwe basis.

Ja, dat is de bedoeling

3) Is er onder de leden onderzocht, bijvoorbeeld door middel van een enquête, wat zij verlangen van een trainer als het gaat om kwaliteit en wat aantal betreft als het gaat om groepsgrootte per trainer?
De contributie is immers mede afhankelijk van het niveau, de ervaring en het aantal trainers. Ik als recreant loper heb vooral behoefte aan een trainer die sociaalvaardig is en de weg goed kent. Het niveau en de ervaring is voor mij van minder belang. Conditie en gezelligheid, daarvoor kom ik trainen.

Enkele jaren geleden al hebben we ingestoken op het beleid: we zijn een atletiekclub, dat betekent dat we elk lid dat dat wil de kans willen geven zich te verbeteren, en daarbij horen goede en goed opgeleide trainers. Lopers met alleen recreatieve doelen zijn en blijven van harte welkom. Het zijn (naast de hoge baanhuur) vooral de kosten voor trainers en trainerskosten die maken dat we een  hogere contributie moeten vragen.

Een eerste reactie op de uitnodiging voor de ledenvergadering.
Hoe legitiem het voorstel voor contributieverhoging ook mag zijn, ik vraag me af of het verstandig is om juist in een jaar dat het verenigingsleven door corona voor een groot stuk stil ligt met dit voorstel te komen.
Voor een dergelijk besluit is het belangrijk om draagvlak bij de leden te krijgen en daar draagt dit voorstel m.i. op dit moment niet aan bij.

Het lijkt me daarom verstandiger dit agendapunt door te schuiven naar een moment dat de vereniging weer volop in beweging is en er ook weer op een normale manier een goede dialoog gevoerd kan worden.

Helaas maakt de financiële situatie het nodig dit nu toch aan de leden voor te leggen

« Terug naar het nieuwsoverzicht