Vacatures

Hier vind je de vacante functies van dit moment. Neem contant op via het bijstaande mailadres bij vragen of interesse.

Noot: Mis je een vacante functies op deze pagina? Stuur de info naar vrijwilliger@scopias.nl.

Let op: van sommige functies word je gevraagd om bondslid te worden conform de reglementen van de AU (en Scopias). Voor meer informatie kijk op het Reglement Ledenbeleid.

Wil je je wel inzetten voor de vereniging, maar liever niet in een vaste rol? Kijk dan eens bij de taken waarvoor nog vrijwilligers worden gezocht.


Verenigingsvoorzitter

 • Zorgt voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid, samen met overige bestuursleden
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
 • Heeft focus op het verbonden houden van de verenigingsonderdelen: jeugd, wedstrijdatleten, recreanten, wandelaars, vrijwilligers
 • Voert functioneringsgesprekken met hoofdbestuursleden
 • Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering (2x per jaar)
 • Doet de PR van de vereniging. Is eindverantwoordelijk voor de contacten met externe partners: sponsors, gemeente, onderwijs, Atletiekunie, andere sportverenigingen
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten:

Functievereisten:

Leidinggevende capaciteiten, consensusdenker die kan beslissen, bestuurlijke ervaring, inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken, kennis van en affiniteit met de organisatie

Tijdbeslag:

 • 1 x keer per maand bestuursvergadering
 • Regelmatig aanwezig op clubaccommodatie
 • Periodiek overleg met commissies
 • Halfjaarlijks Algemene Ledenvergadering,
 • Contact met derden

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Verenigingssecretaris

 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van bestuurs- en dagelijks-bestuursvergaderingen
 • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de Algemene Vergaderingen (agendering, convocaties, notulen e.d.).
 • Coördineert de informatie betreffende verenigings- en bestuursactiviteiten in en buiten de vereniging.
 • Fungeert als postadres voor instanties in en buiten de vereniging.
 • Is belast met het voeren van de officiële correspondentie van de vereniging
 • Is belast met het voeren van het archief van de vereniging
 • Coördineert als bestuurslid de ledenadministratie en de introductie binnen de vereniging

Functievereisten:

Affiniteit met administreren, kennis van de organisatie

Tijdbeslag:

 • Dagelijks bijhouden voorkomende administratieve zaken
 • 1 x keer per maand bestuursvergadering
 • Halfjaarlijks Algemene Ledenvergadering

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Verenigingsbestuurslid

 • Verantwoordelijk voor organisatorische aspecten van de loopatletiek
 • Zet loopatletiek beleid op de kaart, benchmark met zusterverenigingen
 • Speelt een actieve rol binnen het bestuur

Functievereisten:

 • Affiniteit met loopatletiek, bij voorkeur sporter in een loopgroep

Tijdbeslag:

 • Contact houden met loopgroepen en trainerscoördinator
 • 1 x keer maand bestuursvergadering
 • Halfjaarlijks Algemene Ledenvergadering

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Bouwcommissielid

Bijdragen aan het opzetten en tijdens de uitvoering van Scopias bouwprojecten

Functievereisten:

 • Inbreng van specifieke kennis/middelen

Tijdbeslag:

 • Naar vermogen

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Bouwvrijwilliger

 • Bijdragen aan het uitvoeren van Scopias bouwprojecten

Functievereisten:

 • Praktische hulp bij de uitvoering

Tijdbeslag:

 • Naar vermogen

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Juryleden Athletics Champs

 • Jureren bij Athletic Champs

Functievereisten:

 • Betrokkenheid, overwicht
 • Functioneren in pool van juryleden
 • Ouder dan 16 jaar

Tijdbeslag:

 • Eigen maken theorie van jureren
 • Cursus 2.5 uur
 • Athletic Champs dag

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Juryleden Wedstrijden

 • Jureren bij Scopias wedstrijden

Functievereisten:

 • Duidelijk communiceren
 • Verantwoordelijk en proactief handelen
 • Beslissingen durven nemen
 • Toegankelijk zijn voor de atleten
 • Functioneren in pool van juryleden
 • Ouder dan 16 jaar

Tijdbeslag:

 • Cursus: 4 avonden en daarnaast 16-20 uur zelfstudie
 • Scopias wedstrijden (enkele avonden/weekenddagen per jaar)

Vragen of interesse? Neem contact op met vrijwilliger@scopias.nl.


Kernteamlid Berden Voorjaarsloop/Voorjaarswandeltocht

 • Verantwoordelijk voor een commissie binnen het kernteam
 • Regelt alle aspecten voor en tijdens loop/wandeltocht (middelen, vrijwilligers, draaiboek, opbouw, afbreken…) van een aspect
 • Speelt een actieve rol binnen het Kernteam

Functievereisten:

 • Affiniteit met organiseren

Tijdbeslag:

 • 1 x keer per twee weken kernteamvergadering (vanaf 3 maanden voor de loop/wandeltocht)
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Weekend tijdens de loop en soms dagen eraan voorafgaand