Reglement krachtruimte

Scopias bezit een krachtruimte, die voor alle leden toegankelijk is, tevens andere door het bestuur toegelaten personen. De krachtruimte mag slechts worden geopend en gesloten door iemand, die hiervoor een sleutel heeft gekregen van het bestuur.

Voor het trainen in deze krachtruimte gelden een aantal regels. Deze zijn:

 • Bij het betreden van de krachtruimte en voordat men begint met de training moet eerst worden gecontroleerd of alles in orde is. Men controleert o.a. op:
  • Het opgeruimd zijn van het krachtmateriaal
  • Het gepoetst zijn van de ruimte
  • Aanwezig zijn van de materialen (indien materialen vermist worden moet dit worden gemeld bij de baan- en gebouwencommissie)
  • Kapotte materialen of voorstellen ter verbetering moeten worden gemeld bij de baan- en gebouwencommissie.
 • Er dienen minimaal twee atleten tegelijkertijd te trainen in verband met de veiligheid.
 • De atleet draagt schone gymschoenen met een platte zool. De schoenen zijn niet buiten gebruikt.
 • Het gebruik van de apparaten in de krachtruimte is niet toegestaan voor personen onder de 16 jaar.

Tijdens reguliere trainingen:

 • Krachttraining vindt plaats tijdens de reguliere krachttraining of tijdens een reguliere training waarbij de hele groep in de krachtruimte traint.
 • Het materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt, wordt netjes opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats. De gewichten worden van de stangen afgehaald.

Buiten reguliere trainingen:

 • Atleten die ervaring hebben met krachttraining kunnen op verzoek buiten de reguliere trainingen gebruik maken van de krachtruimte. Dit wordt beoordeeld door de co√∂rdinator krachtruimte in samenspraak met de trainer van betrokken atleet.
 • Men traint op eigen risico, daarom aanvaardt de vereniging geen enkele aansprakelijkheid bij het oplopen van eventuele blessures.

Let op! Neem niet te veel hooi op de vork.

De krachttraining in de krachtruimte is op donderdagavond van 18.30 tot 20.30. Voor vragen kun je je wenden tot Paul Klein Tuente, coördinator krachtruimte: paul.kleintuente@scopias.nl