Vertrouwenscontactpersoon

Sporten doe je voor je plezier. Scopias wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we eigenlijk onder waarden, normen en fair play?

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als richtinggevend voor het handelen.

Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.

Fair play: Bij sport is Fair play erg belangrijk. Door respectvol met andere atleten om te gaan en je aan geschreven en ongeschreven regels te houden, blijft de sport voor iedereen leuk en voorkom je bovendien blessures. Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.

Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Voor de goede orde: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen (VP) van NOC*NSF.

Omdat Scopias wil dat iedereen op een veilige manier kan sporten hebben we binnen onze vereniging meerdere vertrouwenscontactpersonen. Bij hen kun je terecht om over zaken te praten die je liever eerst vertrouwelijk met iemand wil bespreken.

Wanneer ga je naar de VCP? (klik hier)

Om een veilig verenigingsklimaat te bereiken en vast te houden zijn de normen en waarden vertaalt in gedragscodes voor leden, ouders, trainers en bestuurders. Ook is een pest protocol ontwikkeld. Je vindt dit protocol hier.

Dit zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen Scopias:

Yvette Roelofs

Paul Klein Tuente

Je kunt de vertrouwenscontactpersonen bereiken via vcp@scopias.nl.