Vertrouwenscontactpersoon

Sporten doe je voor je plezier. Scopias wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.


Wat verstaan we eigenlijk onder waarden, normen en fair play

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als richtinggevend voor het handelen.

Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.

Fair play: Bij sport is Fair play erg belangrijk. Door respectvol met andere atleten om te gaan en je aan geschreven en ongeschreven regels te houden, blijft de sport voor iedereen leuk en voorkom je bovendien blessures. Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.

Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

Voor de goede orde: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen (VP) van NOC*NSF.

Omdat Scopias wil dat iedereen op een veilige manier kan sporten hebben we binnen onze vereniging meerdere vertrouwenscontactpersonen. Bij hen kun je terecht om over zaken te praten die je liever eerst vertrouwelijk met iemand wil bespreken.

Wanneer ga je naar de VCP?
Voor de jeugd: Heb jij ook plezier bij Scopias? Of spelen deze dingen een rol:

  • je wordt gepest.
  • je hoort er niet bij.
  • je wordt aangeraakt door een ander, wat jij niet prettig vindt.
  • je voelt je alleen.
  • je denkt dat niemand je begrijpt.
  • je wordt gepest vanwege je huidskleur of geloof.
  • je durft niet te vertellen dat je homo of lesbisch bent.
  • je denkt dat je niet wordt geaccepteerd zoals je bent.
  • je denkt dat een van deze dingen bij een ander aan de hand is.

Zo kunnen er ook nog andere dingen een rol spelen, waardoor jij er eigenlijk steeds tegenop ziet om naar de club te komen. Maar daar kun je wat aan doen! Bij Scopias vinden we het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, plezier heeft. Wanneer jij je niet happy voelt kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, dit zijn Yvette Ressel of Pascal Demacker. Samen kijken we wat we aan jouw situatie kunnen doen. Praktische informatie Je mag de VCP mailen op vertrouwenscontactpersoon@scopias.nl

Voor volwassenen: De VCP-er is er in eerste instantie voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor. Scopias staat voor een veilig sportklimaat en heeft daarom VCP-ers binnen de vereniging waar je terecht kunt als je met bovenstaande zaken te maken krijgt. Scopias sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de atletiekunie en de sportkoepel NOC/NSF.

Het veilige sportklimaat uit zich in de omgeving van het gebouw waar we sporten maar vooral ook in het gevoel van veiligheid door de cultuur binnen de vereniging. Scopias wil een situatie scheppen waarbij sporters kunnen groeien en bloeien. Helaas komt het voor dat niet iedereen deze omgeving als prettig ervaart en kan het zijn dat sporters zich onveilig of geïntimideerd voelen. De VCP is beschikbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, coaches, vrijwilligers en bestuur, die opmerkingen of vragen hebben over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging.

De VCP-er heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De VCP-er heeft een procedureel adviserende rol en een vertrouwenspersoon een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon is een externe medewerker van de sportkoepel NOC/NSF. Wat doet de VCP dan feitelijk? De VCP is binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en de VCP zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij het NOC/NSF. Het NOC/NSF kan hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan er iemand van het NOC/NSF zijn die direct steun is voor het bestuur, en voor de beschuldigde.

Wil je direct in contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, dan kun je telefonisch contact opnemen met “Vertrouwenspunt Sport” via 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Het meldpunt is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur. Buiten deze uren kun je ook een Whatsapp sturen naar 06-53646928 of mailen naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Meer informatie is te vinden op http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

Naast de eerste opvang en de doorverwijzing ligt er een taak voor preventieactiviteiten. Iedereen binnen de vereniging moet weten dat er een VCP is. De VCP houdt zich op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. Daarnaast kan de VCP bijdragen aan een beleid op vereniging niveau m.b.t. landelijke ontwikkelingen in het beleid seksuele intimidatie en sociaal veilige sportomgeving. Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Dit zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen Scopias:

Yvette Ressel

Pascal Demacker