Clubhistorie

Scopias is ontstaan uit twee atletiekverenigingen, Festina (1943) uit Venlo en Atletiek Vereniging Tegelen (1949) uit Tegelen.

De oprichtingsakte van Scopias is op 26 november 1992 verleden en op 17 december 1992 heeft Scopias zijn eerste Algemene Ledenvergadering gehouden in feestzaal “Ut Tref” te Venlo. De voorzitter van Festina, Will de Wolf, werd vicevoorzitter en de voorzitter van AVT, Frans Maas, werd de eerste voorzitter van Scopias.

De start in Venlo

In Venlo begon de georganiseerde atletiek na de oprichting in 1919 van de militaire voetbal- en atletiekvereniging “ ’t Tweede”, waarvan de leden in de Blerickse kazerne gelegerd waren. De club was aangesloten bij de in 1901 opgericht Nederlandse Atletiek Unie. De stimulator was de toenmalige 1e luitenant F.B.D. van de Ven, die later voorzitter zou worden van Festina (1952-1970).

Na de ontbinding op 21 maart 1931 werd door de reeds bovengenoemde overste F.B.D. van de Ven de “Venloosche Athletiekvereniging ROOD-WIT” opgericht. Overste Van de Ven was voorzitter en dhr. Wim Verhoeckx werd secretaris.

Via een oproep in de plaatselijke pers en het clubblad van “S.V.B.” verschenen er op de geplande avond een redelijk aantal belangstellenden. Na een uitleg over het doel van de bijeenkomst werd besloten tot een oprichtingsvergadering op 24 februari 1943 in het clublokaal van Sef Schreurs aan de markt te Blerick. Tien personen meldden zich aan als lid.

Er werd voorlopig gestart onder de naam “RK.SVB – afd. athletiek” en men meldde zich aan als lid van de Nederlandse Atletiek Unie (zie de eerste Ledenlijst van Festina van 6 maart 1943). Het toenmalige bestuur bestond uit W. Verhoeckx (voorzitter/penningmeester), W. Joordens (secretaris), G.Hermans (Technische Commissie) en J. van Eekelen (Technische Commissie). Verdere oprichters waren H. Fonteyn, J. Haenen, Eug. Haffmans, T. Jonkers, B. Steylen, W. Titulaer, Fr. Weyers. Op 12 november 1943 had men reeds 36 leden. Bij het eenjarig bestaan werd in februari 1944 de eerste wedstrijd georganiseerd: een bosloop in de Wielder over ongeveer 5 km. Start en finish lagen bij café gebroeders in ’t Zandt. (zie foto Arie Verbaan hieronder).

De start in Tegelen

Ook de beginsituatie van AVT begon onder de vleugels van een andere sportvereniging: “DOS”, Door Oefening Sterk. In het archief van AVT bevindt zich het origineel “Aanvraagformulier voor de toelating als gemengde sportvereeniging tot het corporatief lidmaatschap der N.A.U.”  “DOS” was opgericht op 23 december 1933.

De motivatie van DOS naar de N.A.U. werd als volgt onderbouwd:
Dat de betrokken bestuursleden na rijp beraad er toe zijn overgegaan deze afd. op te richten, wij beoefenden al lange tijd de athletiek, er bestond animo onder de leden, en achten de athletiek de basis voor een alzijdige ontwikkeling”.

De atletiek-afdeling is officieel op 1 juli 1949 opgericht en het terrein waar werd geoefend lag aan de Watertoren bij de vroegere voetbalvelden van voetbalclub Irene.

Ook het eerste clubtenue was vermeld op het aanvraagformulier: een zwarte broek en een witte blouse.

Het aantal leden van DOS bedroeg 43 (inclusief de bestuursleden), het aantal leden van de atletiekafdeling bedroeg 14, inclusief de bestuursleden. Het eerste bestuur werd gevormd door Andries van Zoest (voorzitter), Christiaan Hovens (secretaris/penningmeester) en de leden Cornelis Timmermans, P. Gubbels en G. Verbong.

De allereerste wedstrijd, een veldloop, werd gehouden op 6 augustus 1949, van 19.30 – 20.30 uur.

De route begon bij het voetbalterrein van de toenmalige R.K. V.V. “Tegelen” aan de Watertoren, liep via de Brachterweg, Heideweg en het pad van het toenmalige Wandelpark (bij speeltuin Klein Zwitserland) terug.