Ledenbeleid

Scopias voert een actief ledenbeleid, zij is een vereniging van leden voor leden!  

In dit kader vragen wij alle leden en ouders/verzorgers van leden onder de 18 om een bijdrage te leveren aan de vereniging, structureel (functie) of éénmalig (taak).  De bijdrage aan de vereniging bedraagt per lid minimaal 8 uur per jaar. Hiervoor is een registratiesysteem operationeel.

Aanmelden kan via deze website en bij de verantwoordelijke persoon van de functie/taak, die je wilt uitvoeren. Wat je kunt doen vind je op functies en taken. Geef je op voor een functie of taak/taken. Bespreek binnen je sportgroep/team om je samen voor iets in te zetten!

Ook kun je via vrijwilliger@scopias.nl aangeven wat je voor de vereniging kunt/wilt doen (interesse/kennis/vaardigheden).

Meer informatie over de regels vind je op de pagina met het Reglement Ledenbeleid.

Sommige functionarissen worden geregistreerd als bondslid in ons leden registratiesysteem conform de reglementen van de AU (en Statuten van Scopias). Zie het Reglement Ledenbeleid.

Nieuwe leden (of de ouders/verzorgers van de nieuwe leden onder de 18) zullen voor aanvaarding gevraagd worden hoe ze zich willen inzetten (functie, taak). Hierbij kijken we natuurlijk naar de interesse/kennis/vaardigheden, die voor de vereniging van belang kunnen zijn.

Op deze manier dragen we allemaal bij aan een levensvatbare vereniging waar jij of jouw kind kan sporten.