Visie

Scopias Atletiek wil al haar leden de gelegenheid bieden om samen met anderen op een plezierige en sportieve wijze sport te beoefenen, op basis van gelijkwaardigheid en met als uitgangspunt: optimale benutting van zijn/haar mogelijkheden. We willen een vereniging zijn met een breed en gevarieerd sportaanbod, van recreatief tot en met topatletiek en van pupil tot veteraan.

Scopias wil dat realiseren door:

  • Het aanbieden van kwalitatief goede trainingen, die ieder de kans geeft het beste uit zichzelf te halen.
  • Aandacht voor een veilig sportklimaat en voor een goede sfeer in alle trainingsgroepen
  • Het dragen van de vereniging door zoveel mogelijk leden: idealiter neemt elk lid c.q. elke ouder van een jeugdlid actief verenigingstaken op zich.
  • Het organiseren van wedstrijden loop- en baanatletiek.
  • Het bevorderen van openheid en goede communicatie in de hele vereniging, onder andere door ook verenigingsbrede activiteiten te organiseren.
  • Actief te participeren in overleg met collega-sportverenigingen, gemeente en het platform Atletiek Limburg met het doel meer mogelijkheden te realiseren voor alle sporters in Venlo en omgeving.