Missie en visie

Missie

Scopias Atletiek wil zijn leden de gelegenheid bieden om samen met anderen op een plezierige en sportieve wijze sport te beoefenen, ongeacht geslacht, huidskleur, overtuigingen, aandoening of beperkingen. Samen met andere sportaanbieders en partners willen we in Venlo en de regio invulling geven aan een energieke, vitale samenleving waarin iedereen meedoet. We willen een vereniging zijn met een breed en gevarieerd sportaanbod, van recreatief tot en met topatletiek en van pupil tot master, met als uitgangspunt: optimale benutting van ieders mogelijkheden. Een vereniging waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Visie

Scopias wil dit realiseren door:

 • Het aanbieden van kwalitatief goede trainingen, die ieder de kans geeft het beste uit zichzelf te halen;
 • Het organiseren van wedstrijden loop- en baanatletiek;
 • Aandacht voor een veilig sportklimaat en voor respect en een goede, plezierige sfeer in alle trainingsgroepen en binnen de hele vereniging;
 • Het dragen van de vereniging door zoveel mogelijk leden: idealiter neemt elk lid c.q. elke ouder van een jeugdlid actief verenigingstaken op zich;
 • Het bevorderen van openheid en goede communicatie in de hele vereniging, onder andere door verenigingsbrede activiteiten te organiseren en de eigen communicatiekanalen optimaal in te zetten;
 • Actief te participeren in overleg met collega-sportverenigingen, gemeente(n) en het atletiekplatform Limburg Athletics met het doel meer mogelijkheden te realiseren voor alle sporters in Venlo en omgeving;
 • Fysiek goed bereikbaar te zijn en sportpark Vrijenbroek als vaste thuisbasis te gebruiken;
 • Waar mogelijk en gewenst alleen en/of in samenwerking met partners een bijdrage te leveren aan fittere, gezondere en vitalere inwoners en samenleving in Venlo.

Kernwaarden

De kernwaarden van Scopias zijn:

 • Plezier
 • Gezondheid
 • Prestatie
 • Persoonlijke aandacht
 • Veiligheid
 • Openheid
 • Samenwerking