Bestuur en commissies

De samenstelling van bestuur en commissies ziet er als volgt uit:

Bestuur
Het bestuur is bereikbaar via bestuur@scopias.nl.


Maurice Ambaum,
Voorzitter


Wim van Ulft,
Penningmeester penningmeester@scopias.nl


Roel van der Velden


Marcel Jacobs

Commissies

Van de commissies zijn uitsluitend de voorzitters en/of contactpersonen vermeldt.

Baan- en gebouwencommissie
Marloes Crielaars, kantine@scopias.nl
Paul Klein Tuente, coördinator krachtruimte

Berden Voorjaarsloop kernteam

Sef Maas, info@berdenvoorjaarsloop.nl

Clubrecords
Tim Schreurs, Scopias clubrecords website

Clubtenue
Hubertine Jacobs, clubtenue@scopias.nl

Fysiotherapie
Maud Holla-Hanraets, Fysio Team Tegelen

Jeugdcommissie (activiteiten)
Gwen Schouwenberg, jeugdcommissie@scopias.nl

Jury-coördinator
Roy Janssen, juco@scopias.nl, 06 40219583

Ledenadministratie
Melanie Teerenstra, ledenadministratie@scopias.nl

Jubilarissen commissie
Roos Gielen, jubilarissen@scopias.nl

Atletiekevenementen commissie
Lou Huijs, wedstrijdsecretariaat@scopias.nl

Vrijwilligerscoördinator

Joop Pouls, vrijwilliger@scopias.nl

Trainerscoördinatoren
Iwan Engelen, loopgroepen, trainerscoordinator@scopias.nl, 06 12888654
Jeroen Hendriks, pupillen, pupillencoordinator@scopias.nl
Aron Beurskens, junioren DC1, juniorencoordinator@scopias.nl
Finn Alberts, junioren basis
Karina Ramakers, G-atletiek, g-atletiek@scopias.nl, 06 22915516

Klankbordgroep Loopgroepen
Iwan Engelen, trainerscoördinator, trainerscoordinator@scopias.nl, 06 53619212
Ger Ticheler, vertegenwoordiging prestatieve lopers
Dennis van Deelen, trainer recreanten en vertegenwoordiging recreative lopers

Vertrouwenscontactpersonen

Yvette Ressel, vertrouwenscontactpersoon@scopias.nl


Paul Klein Tuente, vertrouwenscontactpersoon@scopias.nl

Werkgroep media

Finn Alberts, website, webmaster@scopias.nl


Sterre Alberts, social media en (wedstrijd)verslagen, media@scopias.nl


They van Boekhold, clubfotograaf, clubfotograaf@scopias.nl

Wedstrijdsecretariaat
Lou Huijs, wedstrijdsecretariaat@scopias.nl