Renovatie atletiekbaan Sportpark Vrijenbroek.

21 juli 2020

Aanwezig:

Lomme Siebenga (Siebenga Adviesbureau)

Iwan ter Huurne  (Kennis van Sport)

Peter Swinkels    (Gemeente Venlo)

Bert Morelissen (namens Scopias atletiek

 

Huidige status renovatie:

 • Lichtmasten zijn verplaatst na 1.5-2.0m van de baan volgens nieuwe veiligheidsregels.
 • Hekwerk rondom baan verwijderd (per ongeluk)
 • Asfalt laag geëgaliseerd
 • Deel oude tartan al afgevoerd en vermalen tot grondstoffen voor de nieuwe tartan-laag (zit in de geleverde grote witte zakken die nu langs de baan staan).
 • Goten voor afvoer van hemelwater van de baan zijn vervangen/ gerepareerd.
 • Oversteek over de afvoergoot gemaakt (naast slingerkooi) voor auto’s en grasmaaiers.
 • Ondergrond voor mat polsstokaccomodatie verbreed
 • 1 insteekbak v/d polsstokaccomodatie is verplaatst. Twee extra insteekbakken aan de uiteinden van de aanloopvelden zijn verwijderd.

 

Hergebruik:

 • De tartan bij de aanloopstroken voor polsstok en verspringen en rond de hoogspringaccomodaties voldeden nog prima. Er is besloten deze niet te vervangen en deze stukken te herstellen en van alleen een nieuwe toplaag te voorzien.

Nog uit te voeren, in chronologische volgorde:

 • Zodra het een aantal dagen droog is wordt begonnen (mogelijk al morgen) met het aanbrengen van de ‘zwarte’ onderlaag op de rondbaan. Samen met het aanbrengen van deze laag worden slechte stukken in de aanloopstroken en voor de hoogspringaccomodaties vervangen. Dit is normaal een klus die ca 1 week in beslag neemt.
 • Aanleg van de toplaag, hiervoor moet de onderlaag eerst goed uitharden waardoor dit pas na ca 2 weken kan. Duurt tot ca 1 week
 • Belijnen van de baan. Dit gebeurd ca 1 week nadat de toplaag is aangebracht.
 • Opnieuw installeren van de hekken rond de atletiekbaan. LET OP: het hekwerk aan de zijde van de begraafplaats komt niet meer terug. De rest wordt als laatste stap van de renovatie aangebracht.
 • Er komt een vernieuwde polsstokaccomodatie (hebben Sef en ik op aangestuurd en de gemeente gaat deze gelukkig ook op veilig niveau brengen). Hiervoor komt een ca 10 m lange mat met overkapping.

 

Verder punten:

Vraag v/d wedstrijdgroep: Mogen er enkele trainingen op de baan plaats vinden puur gericht op verspringen? Deze lanen liggen nog vrijwel origineel en de inschatting is dat deze zijn te gebruiken:

Antwoord Iwan en Peter: De atletiekbaan zien ze nu als bouwplaats waardoor veilig gebruik niet mogelijk is. Ter aanvulling hierop is aangegeven dat de afdichtplanken allemaal zijn afgevoerd waardoor er stroken met gaten zijn en veiligheid niet op niveau is voor gebruik.

 

De witte afzetbalken bij de verspringbakken worden vervangen door nieuwe. Advies van Lomme en Iwan is om de oude balken er terug in te zetten en de nieuwe op te slaan bij de wedstrijdmaterialen voor wedstrijden. De oude afzetbalken voldoen nog voor trainings-gebruik.

 

De afgelopen weken is er veel vertraging opgelopen door de goedkeuringen die nodig zijn van de NOC/NSF om een baan aan te leggen met vermalen grondstoffen van het oude tartan. Er is nu goedkeuring waardoor de onderlaag wordt aangelegd zodra het weer hiervoor geschikt is. Voor het verdere traject zijn geen hindernissen te verwachten van administratieve aard.

 

Het aanleggen van de nieuwe kunststoflaag zal vandaag of morgen starten. Belangrijke bepalende factor voor de aanlegtijd is het weer. Het moet absoluut droog zijn, en die dag droog blijven, om de laag te kunnen aanleggen. Volgens het huidig plan duurt het ca 4 weken voordat de baan klaar is. Dit is de minimale duur voor de rest van de renovatie, bij natte dagen zal dit later worden.  Schatting is dat de baan half augustus klaar is, als het weer slechter is kan dit eind augustus worden. De werknemers die de baan aanleggen hebben geen vakanties en wonen in hotels in de omgeving. Vakantieperiode is voor de duur van de renovatie niet van invloed.

 

Vrijgave van de atletiekbaan wordt doorgegeven door de aannemer. Zodra Lomme dit te horen krijgt dat we mogen trainen zou hij (dezelfde dag nog) dit door geven aan Sef.

 

Belangrijk:

Na voltooien van de baan mogen we weer gaan trainen maar er mag de eerste 4 weken niet met spikes op de baan worden gelopen. Het tartan is pas na 4 weken helemaal uitgereageerd en op voldoende sterkte om trainingen/ wedstrijden met spikes aan te kunnen. Hierover moeten we duidelijk communiceren met onze atleten/ trainers. Ook wedstrijden mogen pas starten 4 weken na opleveren.

 

https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/de-eerste-gerecyclede-atletiekbaan-ligt-in-venlo

« Terug naar het nieuwsoverzicht