Gewijzigde datum ALV Scopias: 6 juni 2018

Beste Scopias leden,

als gevolg van diverse interne ontwikkelingen zal de Algemene Ledenvergadering van 23 mei verschoven worden naar 6 juni as.
aanvang blijft 19.30 kantine Scopias.
In de ALV van 6 juni zullen alle jaarstukken behandeld worden.
Met betrekking tot de lokatie keuze van Scopias, zal een separate ALV worden uitgeschreven.
Huldiging van onze jubilarissen zal echter later in het jaar plaatsvinden tijdens ons jaarlijkse Scopias feest.
De jubilarissen zullen hier nog persoonlijk bericht over ontvangen.
met vriendelijke groet
Bestuur Scopias Atletiek

1scopias nieuwslogo