Korte impressie van de ledenvergadering 6 oktober 2021

9 oktober 2021

Korte impressie van de ledenvergadering van 6 oktober 2021: Het was een drukbezette ledenvergadering  en er is intensief gediscussieerd. De jubilarissen van 2021 zijn nog niet gefêteerd, dat komt op een later moment. Wel zijn ze vernoemd: Stef Bol (70 jaar lid), Michel van de Loop en Ger Janssen (beide 25 jaar lid). Ook is herdacht dat Frits Vaessen (75 jaar lid) is komen te overlijden.

Financiën

Het jaarverslag is niet uitputtend besproken. Vastgesteld is dat het een mooi en lezenswaardig verslag is, maar ook dat het nog beter kan. Over de financiën was er goed nieuws: coronajaar 2020 kon positief afgesloten worden. Dankzij de contributieverhoging, maar ook door het nieuwe declaratiesysteem voor trainersvergoedingen hebben we een begroting van 2022 die een kleine plus kent. De cijfers over 2019 en 2020 waren beoordeeld door twee kascommissies en akkoord bevonden. De penningmeester kreeg met applaus decharge. De begroting 2022 is vastgesteld.

Samenwerking met Venloop

Lang en uitvoerig is er gesproken over het bestuursvoorstel om te gaan samenwerken met de Venloop. Aan het einde bleek dit voorstel toch een brug te ver in de ogen van de meeste leden. Wat vooral speelde is het onderbrengen van atleten in een aparte vereniging en de financiële verplichting van jaarlijks €5000, zonder zekerheid dat dat ook terugverdiend wordt.

Vrijwilligers

De noodzaak meer mensen actief te krijgen in allerlei taken binnen de vereniging werd breed onderschreven en gesteund. Dat kan het beste gebeuren door leden persoonlijk aan te spreken. Daarvoor heeft zich een groep gevormd, die gaat bespreken hoe dat het beste kan. Het bijhouden van wat leden doen werd ook breed onderschreven.

Vacatures

Tenslotte zijn er vacatures bij bestuur en kader die om invulling vragen. Willen we onze vereniging vitaal houden, dan moeten er meer mensen opstaan die verantwoordelijkheid willen dragen binnen onze vereniging. Dat hebben we woensdag nog niet opgelost, wel is Jan Jansen (jeugdtrainer en ouder van een mila-atleet) benoemd als bestuurslid mila binnen het bestuur. Monique Backus krijgt dank voor haar werk als secretaris.

De aanwezige leden kregen dank voor hun grote betrokkenheid en actieve inbreng.

Tot zover deze korte impressie van de ledenvergadering. In de notulen komt een uitgebreid verslag.

« Terug naar het nieuwsoverzicht