Wijziging coronamaatregelen

16 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen vrijdag 12 november 2021, zijn er weer nieuwe Coronamaatregelen bekend gemaakt waar we bij Scopias Atletiek vanaf 13 november 2021 ook mee te maken hebben. Hier leest u de wijziging coronamaatregelen zoals die bij Scopias gelden.

Wijziging coronamaatregelen

Hierbij informeren wij jullie over deze maatregelen. Allereerst wordt kort ingegaan op de maatregelen zoals die door de gemeente Venlo aan ons bekend zijn gemaakt. Daarnaast informeren wij jullie wat deze maatregelen precies voor Scopias betekenen en hoe wij hiermee moeten omgaan. Tot slot ons verzoek aan jullie om samen de schouders eronder te zetten: de Corona-maatregelen dragen we samen.

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november 2021

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Daar waar geen Corona Toegangsbewijs (CTB) plicht geldt is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele en amateursport is niet toegestaan.
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de ‘gewone’ horeca. Dat betekent dat ook de kantines om 20:00 uur moeten sluiten.
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een CTB-plicht vanaf 18 jaar.
 • Voor de buitensportlocaties geldt dit voor kleedkamers, kantines én de buitenterrassen
 • Placering (vaste zitplaatsen) in kantines en op buitenterrassen is verplicht.
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodaties die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van uitclubs), vrijwilligers etc.
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht.

Wat betekenen deze maatregelen voor Scopias en hoe moeten wij hiermee omgaan?

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving heeft het bestuur van Scopias contact gehad met de gemeente Venlo over wat wij wel mogen/kunnen en wat niet. Hieronder gaan wij puntsgewijs in wat bovenstaande maatregelen betekenen voor Scopias.

 • Geen publiek bij wedstrijden en training

Publiek is niet meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Concreet betekent dit dat alleen atleten en trainers/begeleiders op de baan aanwezig mogen zijn. Ouders moeten dus weer buiten de baan blijven net als een groot gedeelte van vorig jaar. De parkeerplaats aan de kerkhofkant mag worden gebruikt voor het brengen en het afhalen van de kinderen. We verzoeken iedereen om pas kort voor de training aanwezig te zijn en om niet te lang voor het einde van de training weer terug te zijn om de kinderen op te halen. Dit om ook daar de contactmomenten zo klein mogelijk te houden.

 • Sluiting kantine

Onze kantine moet om 20:00 uur sluiten, houd hier dus rekening mee als je na de training nog iets wil drinken of als je spullen (zoals sleutels of een portemonnee) in de kantine hebt neergelegd.

 • Gebruik kantine

Er geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder te allen tijde een verplichte CTB-check op het moment dat je de kantine bezoekt en daar vervolgens plaats neemt.

Een drankje of versnapering binnen kopen om dit vervolgens buiten op te drinken of te eten kan zonder verplichte CTB-check, in dat geval is wel een mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor alle overige situaties waarvoor je ‘even’ in de kantine moet zijn.

 • Gebruik toiletten

Voor het gebruik van de toiletten geldt GEEN verplichte CTB-check. Iedereen kan dus gewoon gebruik maken van de toiletten (er geldt ook GEEN verplichte CTB-check op het moment dat je de hal inloopt waar de toiletten gelegen zijn).

 • Gebruik kleedlokalen/douches

Er mag tot nader bericht geen gebruik meer worden gemaakt van de kleedlokalen/douches. Dit heeft te maken met het niet goed kunnen organiseren van de CTB-check. Het is voor Scopias niet mogelijk om een goede controle te organiseren met betrekking tot het gebruik van de kleedlokalen/douches.

Een dergelijke controle vergt téveel inspanning van onze vrijwilligers. Daarnaast maken ook andere partijen gebruik van de kleedlokalen/douches zodat het niet duidelijk is wie, wanneer, waar voor verantwoordelijk is. Wij hebben daarom, na overleg met gemeente Venlo, besloten dat leden van Scopias tot nader bericht geen gebruik mogen maken van de kleedlokalen/douches.

 • Gebruik afdak aan de voorkant van de kantine

Het afdak aan de voorkant van de kantine is op dit moment niet in gebruik als buitenterras. Alle tassen en/of overige spullen kunnen daarom daar tijdens de training worden neergelegd gedurende de periode dat de kleedlokalen niet mogen worden gebruikt. De spullen liggen onder het afdak veilig. Er is vanuit de kantine goed zicht op alles wat onder het afdak gebeurt.

 • Gebruik van de hal

Het is niet toegestaan jassen, tassen en/of andere spullen in de hal neer te leggen of op te hangen. De spullen die je niet gebruikt tijdens de training, kunnen worden neergelegd onder het afdak.

 • Gebruik krachthonk Scopias

Er geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder een verplichte CTB-check voor het gebruik van het krachthonk van Scopias. Deze ruimte wordt beschouwd als binnensportruimte.

 • Wanneer blijf je thuis en kom je NIET trainen?

Wanneer je nog niet beschermd bent tegen COVID-19 en je contact hebt gehad met iemand die corona heeft, kom je NIET trainen, je blijft thuis!

Op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie lees je welke regels die gelden met betrekking tot quarantaine en isolatie.

De Corona-maatregelen dragen we samen!

Naast bovenstaande regels gelden te allen tijde de regels zoals die op www.rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. Wij gaan ervan uit dat iedereen deze website regelmatig raadpleegt en de regels naleeft die door de rijksoverheid worden opgelegd.

We beseffen ons goed dat iedereen zal moeten wennen aan deze nieuwe maatregelen. Ze zijn niet leuk, maar hoe we het ook wenden of keren, of we het ermee eens zijn of niet, ze zijn er. Wij vragen dan ook aan iedereen zich aan deze nieuwe tijdelijke regels te houden en medewerking te verlenen aan onze vrijwilligers als zij daarom vragen. Alleen op deze manier blijft het mogelijk om onze mooie sport te blijven beoefenen. De Corona-maatregelen dragen we samen!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Scopias Atletiek

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht