Werkgroep locatiekeuze gaat van start

Er zijn plannen van de hockey verenigingen van Venlo, Blerick en Tegelen om te gaan samenwerken/fuseren, wat dan zal leiden tot het uitbreiden van het aantal hockeyvelden op sportpark Vrijenbroek. Dit kan gevolgen hebben voor onze accommodatie.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft het bestuur om een onderbouwd locatie advies gevraagd.

Een werkgroep (bestaande uit Hans Brunken, Daniel Classen, Marcel Gubbels, Pascal Hodselmans, Hubertine Jacobs, Pieter de Kiewit en Joop Pouls) gaat dit advies opstellen, waarbij twee locaties gaan worden bekeken: de huidige (Vrijenbroek) en een alternatieve locatie (Merelweg).

De werkgroep zal de relevante criteria selecteren, wegen en onderzoeken. Voor zover mogelijk zullen leden en externe partijen erbij worden betrokken om de juiste informatie boven water te krijgen. Het doel is dat we het juiste besluit kunnen gaan nemen en dat dit zo goed mogelijk wordt gedragen binnen de organisatie.

Het bestuur heeft verzocht om het advies voor 1 november uit te brengen, eerste overleg is 10 september.

De werkgroep is samengesteld om een zo breed mogelijk vertegenwoordiging van onze vereniging te waarborgen. Iedereen die wil bijdragen wordt uitgenodigd zich te melden bij een van de werkgroep leden.

De werkgroep bestaat uit: Hans Brunken, Pascal Hodselmans, Pieter de Kiewit, Hubertine Jacobs, Marcel Gubbels, Daniel Classen en Joop Pouls.

1scopias nieuwslogo