Renovaties bij Scopias

Renovatie atletiekbaan komt eraan!

Goed nieuws van de gemeente Venlo: er is groen licht voor de renovatie van de atletiekbaan en de springaccommodaties, de werpaccommodaties worden ook weer bruikbaar gemaakt maar pas gerenoveerd na 2020 omdat er dan nieuwe regels van kracht worden voor werpaccommodaties vanuit de Atletiekunie.

Dit positieve resultaat is mede te danken aan de goede adviserende rol van de Atletiekunie. Die heeft ons ook verzekerd (en we krijgen dit nog zwart op wit) dat de accommodatie veilig te gebruiken is.

Als alles goed loopt (werving uitvoerend adviseur, aanbesteding bij gespecialiseerde aannemers), dan zou het werk meteen in de zomervakantie (tweede week juli) kunnen beginnen.

We zijn hier erg blij mee, we kunnen straks weer vijftien jaar vooruit met onze accommodatie!

Bert Morelissen
Bert Martens

1scopias nieuwslogo