Scopias Mededeling

Consumpties vrijwilligers en bestuurs- en kaderleden in Scopias Kantine

Na overleg tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 7 juni 2017 is het volgende besloten:

Tijdens vergaderingen is alleen koffie en thee gratis , overige consumpties dienen afgerekend te worden. Als men van mening is dat deze kosten declarabel zijn dienen deze bij de penningmeester gedeclareerd te worden zodat deze kosten dan ook op de juiste plek verantwoord kunnen worden.

Het verstrekken van consumptiebonnen aan vrijwilligers dient altijd in overleg te gaan met het bestuur.

Gratis theeverstrekking na de trainingen vervalt:

De gratis thee verstrekking ná elke looptraining, welke enige jaren geleden toegezegd werd in de ALV, zal worden afgeschaft.   Het normale consumptiegebruik van fris/bier/koffie en thee is hierdoor vrijwel tot nul gedaald.   De kantine-inkomsten lijden hieronder.
Met onmiddellijke ingang zal voor thee gewoon betaald moeten worden.

Wél geldt voor leden een reductieprijs. Indien men een koffie/thee-kaart aanschaft, zijn de kosten voor koffie/thee € 0,90/bekertje i.p.v. de reguliere prijs van € 1,30 bij losse verkoop.

1scopias nieuwslogo