In memoriam: Theo op het Veld

Op 6 juni is ons gewaardeerd lid van de vereniging Theo op het Veld op 73-jarige leeftijd overleden.
Theo was al meer dan dertig jaar lid van AVT/Scopias.

In de tachtiger jaren maakte hij deel uit van de jeugdcommissie en was er destijds mede verantwoordelijk voor dat de jeugdafdeling een stevig verankerde poot werd in de club.
Uit deze tijd zijn veel ouders en jeugdleden over gebleven die in de jaren erna, en overigens nog steeds, kaderfuncties zijn gaan vervullen, zowel wat betreft commissiewerk als trainerstaken.

Ook Theo is tot op de dag van vandaag actief gebleven. Na zijn lidmaatschap van de jeugdcommissie is hij jury-opleidingen gaan volgen. Nadat hij enkele jaren als jurycoördinator heeft gefungeerd, heeft hij gedurende de afgelopen 25 jaar bij vrijwel geen enkele wedstrijd ontbroken als jurylid. Bovendien was hij vaste deelnemer aan de wandelgroep van Scopias die op donderdagmiddag zijn kilometers maakt.
Bij deze gelegenheden vroeg hij er ook telkens naar hoe het voor het overige in de vereniging ging. Dit getuigt van zijn belangstelling en betrokkenheid bij Scopias.

Ongeveer een jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Wie hem in het afgelopen jaar ontmoette verwonderde zich over de positieve manier waarop hij met zijn ziekte en de daarbij behorende behandelingen omging. Een bewondering die alleen maar groeide als je zag hoe hij de laatste weken samen met naast betrokkenen het laatste stukje van zijn levensreis aflegde.

Theo, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging betekend hebt.
En Theo, mocht er een hemelpoort zijn, waar je opgewacht wordt door een ‘jurylid’, dan weten we zeker dat je daar op basis van je score, van harte welkom bent.

We wensen Truus en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Theo 02Theo ophet Veld


 
 Theo20160608 182415