Nieuwe trainingstijden pupillengroep

Er is hard gewerkt aan het werven en het opleiden van kader. En niet zonder succes! Het is gelukt om met alle pupillen weer gezamenlijk te kunnen trainen op zowel de woensdag als de zaterdag. Op beide dagen is er dus nog maar één trainingstijd voor de pupillen! Op de woensdag van 17:45-19:00 uur en op de zaterdag van 9:00-10:15 uur. 
We starten hiermee direct na de vakantie dus op 11 mei.
1scopias nieuwslogo