Gedenkwaardige documenten

 

 

Ledenlijst Festina 1943 - 1950

festina ledenlijst 1943 1950
 

 

 

 

 

Aanvraag AVT NAU-lidmaatschap 

aanvraag_n.a.u._avt_1949.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eerste Loop AVT

De eerste veldloop van de Atletiekafdeling van DOS vond plaats op 6 augustus 1949, van 19.30 tot 20.30 uur. Dit op voorwaarde “dat de bevelen van de politie stipt en onmiddellijk worden opgevolgd op straffe van vervallen dezer vergunning”. De vergunning kostte een gulden. De route was strikt omschreven en begon bij het oefenveld van de Voetbalvereniging “V.V. Tegelen”.
 
hisavt161.jpg
 
 
 
 

Ledenlijst AVT 1949

De eerste ledenlijst uit 1949 van een van onze beide moederclubs, AVT, bevat 24 leden. Hiervan was de gemiddelde leeftijd ruim 21 jaar. Er waren 12 leden van 18 jaar. Toen deze atletiekafdeling van DOS (Door Oefening Sterk – en lid van de Nederlandse Krachtsportbond) op 1 juli 1949 werd opgericht, telde de afdeling van de “Nederlandsche Athletiek-Unie” 14 leden, inclusief het bestuur. Het clubtenue bestond uit een zwarte broek en een witte blouse. Het oefenterrein was gelegen aan de Watertoren, vlak bij de vroegere voetbalvelden van Irene. De eerste voorzitter was Andries van Zoest, de secretaris/penningmeester was Christiaan Hovens, de latere bondscoach van de worstelploeg op de Olympische spelen.
 
hisavt161.jpg