Organisatie

Het bestuur van Scopias wordt binnen de baanatletiek ondersteund door een tweetal coördinatoren. Voor evt. vragen omtrent de baanatletiek kun je contact opnemen met de coördinatoren:

 

Pupillen en Junioren coördinatoren
Saskia Helmink - 06 19616799 - saskiameis@hotmail.com

Bert Morelissen - 077 373 81 65 - bert_morelissen@hotmail.com

 

Deze coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt omtrent alles wat de trainingen aangaat.
Tevens zijn ze o.a. betrokken bij:

  • De communicatie van trainers naar ouders en andersom
  • Het werven en aanstellen van trainers
  • Het verzorgen van scholing en bijscholing van trainers