Trainingen

Voor iedere leeftijdscategorie zijn er trainingsgroepen waarin de atletieksport allround getraind wordt, zogenaamde lijntrainingen. In deze trainingen komen alle onderdelen van de atletiek aan bod op het gebied van lopen, springen en werpen. Bij de jongste atleten ligt de nadruk op een speelse benadering van atletiek. Met het stijgen van de leeftijd neemt de prestatiegerichtheid binnen de trainingen toe.

De volgende onderdelen staan op het programma: 
Lopen: estafette, sprint, middenlange en lange afstand lopen, hordelopen.
Springen: verspringen, hoogspringen, hink-stap-springen en polsstokhoogspringen
Werpen: balwerpen, kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren

De onderdelen staan in de volgorde dat ze aangeleerd worden, bij de pupillen wordt op een speelse wijze kennis gemaakt met de meerdere disciplines. Langzaamaan komt er steeds meer techniek aan bod. Vanaf je 14de kom je ook voor specialisatietrainingen in aanmerking, met uitzondering van het lopen dit kan al vanaf je 11de. 

Bij Scopias zijn er twee type baantrainingen. De lijntraining is een algemene atletiektraining of ook bekend als allround training. Hiernaast zijn er specialisatietrainingen. Deze trainingen zijn gericht op één van de disciplinegroepen uit de atletiek.