Aan alle leden van Scopias, aan alle ouders/verzorgers van jeugdleden

Van de site van de Atletiekunie:

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.

Het bestuur van Scopias volgt dit advies. Dit houdt in dat er vanaf nu tot minimaal 1 april geen trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten meer zullen plaatsvinden vanuit Scopias.

We denken hiermee een goede invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die ook wij als vereniging hebben om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

namens het bestuur van Scopias,

Bert Martens, voorzitter