De 7e Tuënke Janssen Mijl do 5 sept 2019

De 7e Tuënke Janssen Mijl do 5 sept 2019

De Historie
Aan de rijke kalender van Scopias – wedstrijden is weer een "wedstrijd" toegevoegd: De Tuënke Janssen Mijl. Dit is een wedstrijd die in het verleden eerder plaats vond en spontaan ontstaan was bij de leden van de Tegelse tak van Scopias (AVT). Zij trainden immers in de zomermaanden rond Maalbeek en een speciale training vond plaats over de lange Maalbekerweg, de heuvel op, langs de camping naar het Café van Tuënke Janssen boven op de berg (Café Maalbekerhöhe). Dit café is een begrip voor natuurwandelaars, fietsers, paardrijfans, maar vooral ook voor de oud AVT-leden.

 teunke janssen

Truusje, de kleindochter van Tuënke, zwaait hier nog steeds de scepter en daar hebben we niets teveel mee gezegd als men Truusje kent. Ze heeft nog maar enkele dagen in de week het café open en dan is ze ook op haar zondags best. Alles inclusief de barkeepster ademt daar nog de gezellige cafésfeer van de jaren 50 uit, zelfs de prijzen zijn nog navenant.

De Wedstrijd
Gestart wordt op de Maalbekerweg in Belfeld nabij de kruising met de Korteweg, dat nog ca. 800 meter voor de aanvang van het stijgende weggedeelte ligt. Vervolgens wordt de loop van de stijgende, bochtige weg omhoog gevolgd tot aan het einde van de omrastering voor het café, na precies 1.609,344 meter. Dit is beslist een uitdaging voor iedere loper, maar de gezelligheid na afloop telt evenveel mee.
De start is individueel. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal dat om de minuut of om de halve minuut zijn. De 1e deelnemer start om 18:30 uur. Er vindt tijdsregistratie plaats en na afloop ontvangt iedere deelnemer een bijzondere oorkonde als bewijs van deelname. Als afsluiting vindt er een barbecue plaats en is er tijd om bij Truusje te gast te zijn en met zijn allen een gezellig glaasje te drinken.
We beschouwen deze “wedstrijd” als een echte Scopias – Club activiteit en daarom staat de inschrijving alleen open voor Scopias – leden! Deelname kost € 5,50 en dat is inclusief oorkonde, 2 consumpties en de gezellige sfeer na een pittige heuvelloop in een prachtige omgeving. 
Tevens is het mogelijk om na afloop ook deel te nemen aan een eenvoudige barbecue (3 hapjes) en dan is het inschrijfgeld € 8,50. Er is geen vegetarisch hapje aanwezig.

Inschrijven
Inschrijven kan alleen door een email te sturen naar jacquesdesvallees@gmail.com en daarin vermelden: voor – en achternaam, telefoonnummer én of je deelneemt aan de barbecue. Opgave kan alleen vóór 1 september aanstaande en met het meteen overmaken van het bedrag (€ 5,50 of € 8,50) op de rekening van Regio Atletiek en Trimvereniging Scopias (NL24 RABO 0324 0710 94), onder vermelding van: deelname Tuënke Janssen Mijl.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan een van de organisatoren persoonlijk: Martin Cornelissen, Frans Peeters, Lei Hendriks, Mart Lemmen, Rietje Vallen en Jacques van Daelen of via de mail naar jacquesdesvallees@gmail.com

Opmerkingen

  1. Om praktische redenen (per auto is de Maalbekerweg de enige toegangsroute) verzoeken we iedereen zoveel mogelijk met de fiets te komen.
  2. Het parcours wordt NIET verkeersvrij gemaakt. Dat wil zeggen, dat iedereen zich aan verkeersregels dient te houden. Er wordt links van de weg gelopen.
  3. Deelname geschiedt op eigen risico.
  4. Eerst na betaling van de verschuldigde bijdrage is deelname toegestaan.