Steeds meer mensen pakken taken op, maar we zijn er nog niet!

Op de ALV van 6 juni heeft het bestuur een duidelijk signaal gegeven: met het aantal mensen dat uiteindelijk beschikbaar bleef was het niet meer mogelijk verantwoording te dragen voor het leiden van de vereniging. Gelukkig heeft dat meteen tot positieve reacties geleid: op de ALV van 3 juli konden we melden dat Monique Backus, Cindy Hovens, Sef Maas en Joop Pouls het bestuur komen versterken.

Maar zoals gemeld: met het weer op peil brengen van het bestuur alleen zijn we er niet: er zijn de nodige vacatures in alle takken van de vereniging die ook vragen om invulling.

Positief is dat de ouders van junioren uit de wedstrijdgroep al de nodige taken mbt organisatie en trainers-assistentie oppakken. Op 19 september is er een bijeenkomst van die ouders van de pupillen, en willen we ook vanuit het bestuur een appél doen op de ouders.

30 augustus was er een positieve bijeenkomst met alle looptrainers, daar is afgesproken dat elke trainer met zijn groep in gesprek gaat om een goed beeld te krijgen wie onze actieve vrijwilligers zijn en wat de nog niet actieve leden kunnen bijdragen aan onze vereniging. Ook komt er een oplossing voor de rol van trainerscoördinator, die straks door een aantal mensen wordt ingevuld.

In de kerngroep bestuur is afgesproken dat we in de ledenlijst gaan opnemen welke taken iedereen vervult, en dat mensen die nog geen taken hebben worden bevraagd, uiteindelijk vragen we van iedereen een bijdrage, en willen we dat ook vastleggen in ons beleid.

Specifieke functies die we nog op bestuursniveau ingevuld willen hebben:

- een penningmeester (Andre Willemsen moet helaas om gezondheidsredenen afhaken)

- een bestuurslid baanatletiek, vooral gericht op het beleid

- een bestuurslid vrijwilligers, die een coördinerende rol krijgt tussen aan één kant de vrijwilligerstaken en aan de andere kant de voorkeuren van onze leden.

Zoals gezegd: we gaan met alle leden dan wel ouders van jeugdleden in gesprek, heel graag vast nadenken wat jij/ U voor de vereniging zou kunnen betekenen!

Namens de kerngroep bestuur,

Bert Martens

1scopias nieuwslogo