Lidmaatschap Scopias opzeggen

Opzegging kan halfjaarlijks en dient tijdig te geschieden. Het kan alleen via e-mail.

E-mailIndien de opzegging te laat is binnengekomen, blijft de contributie over het volgende half jaar verschuldigd en geldt de opzegging voor de eerstvolgende opzegdatum. Hierbij wordt het volgende tijdschema gehanteerd:

 -  Opzeggen vóór 16-11 voor de periode 01-01 / 30-06
 -  Opzeggen vóór 1-06 voor de periode 01-07 / 31-12