Coronavirus

Coronavirus

Laatst gewijzigd: 6 november 2021 om 22.30

Binnen Scopias zijn een aantal maatregelen van kracht vanwege het coronavirus. Hieronder zullen de verschillende regels worden toegelicht.

Basisregels

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Publiek bij wedstrijden en trainingen

Publiek is niet meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen. Concreet betekent dit dat alleen atleten en trainers/begeleiders op de baan aanwezig mogen zijn. Ouders moeten dus weer buiten de baan blijven net als een groot gedeelte van vorig jaar. De parkeerplaats aan de kerkhofkant mag worden gebruikt voor het brengen en het afhalen van de kinderen. We verzoeken iedereen om pas kort voor de training aanwezig te zijn en om niet te lang voor het einde van de training weer terug te zijn om de kinderen op te halen. Dit om ook daar de contactmomenten zo klein mogelijk te houden.

Sluiting kantine vanaf 20:00

Onze kantine moet om 20:00 uur sluiten, houd hier dus rekening mee als je na de training nog iets wil drinken of als je spullen (zoals sleutels of een portemonnee) in de kantine hebt neergelegd.

Corona toegangsbewijs (CTB)

Op een aantal plaatsen is het verplicht voor sporters en publiek om een corona toegangsbewijs te kunnen tonen. Deze verplichting geldt vanaf 18 jaar. Deze verplichting geldt niet voor mensen met een functie binnen Scopias, zoals trainers, coaches en vrijwilligers.

Hieronder is per ruimte een overzicht te zien met de maatregelen en of het verplicht is hier een corona toegangsbewijs te laten zien.

Toiletten

Voor het gebruik van de toiletten geldt geen verplichte check op het corona toegangsbewijs.

Kantine

Er geldt een verplichte check op het corona toegangsbewijs, wanneer je in de kantine plaats neemt.

Een drankje of versnapering binnen kopen om dit vervolgens buiten op te drinken of te eten kan zonder verplichte check, in dat geval is wel een mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor alle overige situaties waarvoor je ‘even’ in de kantine moet zijn.

Kleedlokalen en douches

Het is momenteel niet toegestaan gebruik te maken van de kleedlokalen en douches. De reden hiervoor is dat de controle op het corona toegangsbewijs niet goed te organiseren is voor deze ruimtes.

Afdak aan de voorkant van de kantine

Het afdak is momenteel niet in gebruik als buitenterras. Alle tassen en/of overige spullen kunnen daarom daar tijdens de training worden neergelegd gedurende de periode dat de kleedlokalen niet mogen worden gebruikt. De spullen liggen onder het afdak veilig. Er is vanuit de kantine goed zicht op alles wat onder het afdak gebeurt.

Hal

Het is niet toegestaan jassen, tassen en/of andere spullen in de hal neer te leggen of op te hangen. De spullen die je niet gebruikt tijdens de training, kunnen worden neergelegd onder het afdak.

Krachthonk Scopias

Er geldt een verplichte check op het corona toegangsbewijs voor het gebruik van het krachthonk.

Thuisblijven

Wanneer je nog niet beschermd bent tegen COVID-19 (in de vorm van een vaccinatie) en je contact hebt gehad met iemand die corona heeft, kom je niet trainen, je blijft thuis!

Op deze pagina van het RIVM lees je welke regels die gelden met betrekking tot quarantaine en isolatie.

De coronamaatregelen dragen we samen!

Naast bovenstaande regels gelden te allen tijde de regels zoals die op www.rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. Wij gaan ervan uit dat iedereen deze website regelmatig raadpleegt en de regels naleeft die door de rijksoverheid worden opgelegd.

We beseffen ons goed dat iedereen zal moeten wennen aan deze nieuwe maatregelen. Ze zijn niet leuk, maar hoe we het ook wenden of keren, of we het ermee eens zijn of niet, ze zijn er. Wij vragen dan ook aan iedereen zich aan deze nieuwe tijdelijke regels te houden en medewerking te verlenen aan onze vrijwilligers als zij daarom vragen. Alleen op deze manier blijft het mogelijk om onze mooie sport te blijven beoefenen. De coronamaatregelen dragen we samen!